Branden och återuppbyggandet

Lördagen den 6 mars 1999 blev en mörk dag både för Rune och föreningen Hårdakvarn. Stora kulturvärden och mycket nedlagt arbete gick tyvärr till spillo, när sågverket och kvarnbyggnaden totalt eldhärjades. Orsaken var överhettning i ett lager vid sågning.Föreningen beslutade att uppröjning skulle ske på lämpligt sätt och att ett försök skulle göras att återuppbygga sågen, då det fanns mycket sågat virke.


I september var det tak på sågen och under hösten spikades väggarna upp.Den 1 juli 2000 beslöt Rune Andersson att överlåta fastigheten Hårdakvarn till föreningen genom ett gåvobrev och efter många turer beviljades föreningen förvärvstillstånd av hela fastigheten Hårdakvarn i mars 2002.Under våren 2002 och framåt började arbetet med att bygga upp kvarnen med samma utseende från utsidan som före branden.Ett EU-stöd från Jordbruksverket beviljades under våren 2003. Stödet skulle fås under 2003-2006. Projektet hette ”från ax till kaka”.

Nu kunde arbetet med att iordningsställa kvarnen för framtida användande ta ny fart.


I september 2004 installerades en ny turbin på platsen där det gamla vattenhjulet roterade.

Det nya elverket kunde nu hjälpa till med ekonomin för driften av kvarnen.


Under sommaren 2005 har en bakugn murats i kvarnens bakstuga, samt förberetts för öppen spis i underkvarnen. Även en järnspis är på plats i kvarnkammaren/köket.

Första årsmötet i Hårdakvarns nya byggnader hölls i mars 2007, nu var kvarnsalen och bagarstugan klara och lyste av välmåga.

I maj installerades stockbandsågen och under hösten invigdes bakstugan. Den är nu tillgänglig för allmänheten att hyra.