Runes bortgång
Tisdagen den 18 nov 2008 avled Rune Andersson vid ån därhemma. Några dagar tidigare, den 10 nov, hade hans kära syster Stina lämnat det jordiska.

Runes farfars föräldrar kom till Hårdakvarn 1876 och Rune blev den siste i generationernas rad som bodde i Hårdakvarn. Rune föddes i Hårdakvarn den
15 februari 1921.

Föreningen erhöll allt inre lösöre efter Rune Anderssons dödsbo av Allmänna Arvsfonden om de ombesörjde uppröjning och städning av fastigheten.

Lördagen den 25 juli 2009 hölls en auktion med värdighet av allt som aktats och samlats under flera generationer.