Föreningen Hårdakvarn bildades
Kulturnämnden i Herrljunga önskade i mitten av 1990-talet få förslag på om det fanns några värdefulla bevarandeobjekt inom kommunen som hade kulturellt intresse. Gunnar Arnborg kom att tänka på den lilla industrin i Hårdakvarn, med sin kvarn och såg, kombinerat med boskapsskötsel.

På initiativ från hembygdsvänner och med stöd från kommunens kulturnämnd samlades ett 50-tal personer i Skölvene Bygdegård den 30 januari 1995 för att diskutera Hårdakvarns vidare öden och äventyr.
Rune Andersson, ägare till Hårdakvarn, visade sig villig att ge hembygdsföreningarna i Källunga och Skölvene fria händer angående kvarnen.

Många vid mötet närvarande personer utlovade dagsverken för praktiska insatser och mycket timmer skänktes, som sågades till plank och brädor.

En kvarngrupp bildades och arbetet kunde starta med att röja och renovera kvarnbyggnaden. Avsikten var att i första hand återställa kvarnen i funktionellt skick med vattenhjul som drivkraft.

Den 30 juni 1997 upprättades ett gåvobrev samt nyttjanderättsavtal att gälla i 49 år och den 31 augusti bildades Föreningen Hårdakvarn.