Verksamhet
Kvarnsalen:

I den nyuppförda kvarnbyggnaden finns idag en kvarnsal(samlingssal) för mindre sällskap upp till 45 personer att hyra.

Där finns tillgång till modernt kök med komplett utrustning för servering av kaffe eller mat.


Bakstuga:

I köksdelen finns en bakugn i gammaldags
utformning att hyra för bakning av matbröd.

Såg:

En ny bandsåg har installerats i sågbyggnaden. Så småningom kommer föreningen att kunna åtaga sig mindre såguppdrag.
Dokumentation i bokform: -Hårdakvarn- en kulturhistoriaFöreningen har skrivit och illustrerat en bok med text och foto, som handlar om allmän kvarnhistoria och Hårdakvarns historia med bygdesamling och bakrecept.

Boken blev klar i maj 2011 och finns att köpa av bl.a. föreningens styrelse.Vid önskemål om att hyra kvarnsal, bakstuga eller köp av bok
kontakta Ordf. Tore Johansson.